Kontakt

bodnarlegal s. r. o.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Sídlo: Žriedlová 3, 040 01 Košice (2. poschodie)
IČO: 51 865 459
DIČ: 2120808448 
IČ DPH: SK2120808448
Zápis: Mestský súd Košice, odd. Sro, vložka č. 44372/V

JUDr. Ján Bodnár, správca

Sídlo: Žriedlová 3, 040 01 Košice (2. poschodie)
IČO: 42 329 191
DIČ: 1077824330
IČ DPH: SK1077824330

e-mail: bodnar@bodnarlegal.sk
tel.: +421 55 72 96 117
mobil: +421 917 933 544
web: www.bodnarlegal.sk

Mapa


Informácie pre klientov podľa zákona č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu