Advokát

Široké spektrum vysoko profesionálnych právnych služieb

Správca

Komplexné služby správcu pre konkurz a reštrukturalizáciu

Precíznosť, rýchlosť, diskrétnosť

Efektívne riešenia prispôsobené potrebám klienta

Advokát

Právne služby v slovenskom a anglickom jazyku vo všetkých oblastiach slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie.

Pokračovať

Správca

Konkurzy, reštrukturalizácie, dozorné správy, osobné bankroty, likvidácie. Odpovede na Vaše problémy v podnikaní.

Pokračovať

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Naše služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky, podľa potreby aj v zahraničí.

Pokračovať